Какво получавате?

Стандарт за Управление на Знанието

иСървис ООД предлага стандартизация на Управлението на Знание, която може да се интегрира отделно или да стане част и да надгради вече интегрирана система за управление ISO. За момента няма ISO Стандарт по отношение на Управлението на Знание (Knowledge Manamgenet), а само дебати и предложения. Нашите методологии са изготвени в изискването на международните стандарти, включват добри практики и методологии и когато ISO сертификатът бъде изготвен, вие лесно ще можете да се сдобиете с него, тъй като системата Ви ще отговаря на изискванията..

След изпълнението на етапите от интегрирането на системата за управление, ще получите следните ползи за организацията:

  • Пълен анализ и систематизиране на наличното знание
  • Въвеждане на стандарт, процедури и повторяеми процеси
  • По-лесно и бързо взимане на решения
  • По-лесно намиране на релевантна информация и ресурси
  • Бързо и масово комуникиране на важна информация
  • Оптимизиране на работния ресурс - пряко пести средства
  • Намаляване на повтарянето на грешки
  • Стимулиране на иновации и растеж

За да се интегрира процес за управление на знанието успешно, трябва да стане част от стратегията на компанията. Нужна е промяна в сегашната култура на организацията с цел насърчаване на изработване, запазване, споделяне, достъпност, надграждане и непрекъснато усъвършенстване на процеса по управление на знанието и тази промяна трябва да започне с ръководството. То е отговорно за разработката и имплементирането на СУЗ, а също контролирането на процеса е ключово за крайния успех. Ние ще ви навигираме през целия процес и ще ви помогнем с предложения и добри практики от световните лидер в различните индустрии.

Въпросник за запознаване с организацията

Попълнете въпросника и ние ще се свържем с Вас

Започнете сега

Нашите клиенти