e-know KMS

Система за управление на знанието

Управлението на знанието е комплексен подход за постигане на бизнес целите на компаниите, чрез използване на вътрешното и външно ноу-хау по най-добрия възможен начин.

Какво е е-know?

Система за организиране на вътрешното знание на организации (производствени компании, за услуги, учебни заведения и др). Съдържа централизирани библиотеки, LMS и други ключови инструменти за събиране, съхранение, централизиране и използване на вътрешното знание (ноу хау). Ние не предлагаме просто софтуер, а цялостно решение за знанието на Вашата компания. Заедно с Вас планираме, организираме, конфигурираме и адаптираме въвеждане на процеса по управление на знанието и софтуерните инструменти, които го улесняват. Най-често проблемите на нашите клиенти са следните:

  • знанието е пръснато из отделите и не е централизирано
  • не се събира и съхранява вътрешното и въшното ноу хау
  • знанието е в главите на хората и по папки на бюрата
  • трудно се търси и намира
  • не стига на време до работниците, когато е необходимо
  • губи се с напускането на служители

ПОЛЗИ ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА E-KNOW

Организиране на фирменото знание в активна и достъпна структура

Стимулиране на служителите да споделят своето знание

Ангажиране на служителите да намират и прилагат в своята

работа ключовите за компанията компетенции и експертиза

Повторно използване на експертиза, познания и опит, включително от други фирмени отдели

Минимизиране на рисковете, произтичащи от напускане или

пенсиониране на ключови служители

Използване на нива на сигурност и селективно предоставяне на

информацията според нуждите на всеки служител

Въпросник за запознаване с организацията

Попълнете въпросника и ние ще се свържем с Вас

Започнете сега

Нашите клиенти